Fommy seta 0,7mm 60×40 – gomma grepla setata – Renkalik

1,70